Home Focuspunten Bepaal de toekomst Kandidaten Programma
Blankenberge 2030

We kiezen voor het STOP-principe (eerst stappen, dan trappen, dan openbaar vervoer, tenslotte privé-vervoer). Door alle noden, bekommernissen en perikelen in de verschillende wijken en straten in kaart te brengen kunnen we een mobiliteitsvisie voorleggen die een goed evenwicht biedt tussen leefbaarheid en bereikbaarheid. We verbreden het STOP-principe naar DRIVE: duurzaam, respectvol, intelligent, veilig en evenwichtig.

Doe mee en geef je mening over de mobiliteit in de stad. Hoe denk jij er over? Hoe zie jij de toekomst rond mobiliteit. Laat het ons weten.

Wie een zaak opstart, neemt een risico en dat vergt moed. Zelfstandig zijn gaat meestal gepaard met lange dagen, met financiële risico's nemen, met veel onzekerheid. Maar ook met veel verantwoordelijkheid, zoals voor het personeel dat soms tewerkgesteld wordt en ook afhankelijk is van die zaak. CD&V2030  wil de inspanningen van ondernemers naar waarde schatten en daarmee een sterk signaal geven aan (jonge) inwoners die geneigd zijn om hun nek uit te steken. Dit signaal willen we geven door meer commerciële acties te ontwikkelen, en een efficiënte en dienstverlenende overheid zijn. Een rechtvaardige en stimulerende fiscaliteit moet ondernemen in onze stad aantrekkelijk maken.

Een eigen huis, een comfortabel huis, een energiezuinig huis. Het is de droom van velen. Maar voor vele inwoners en vele jongeren in onze stad een steeds moeilijker te realiseren droom.

Voor CD&V2030 is dat het focuspunt voor de komende jaren .


Er is dringend een bijsturing nodig in het lokaal woonbeleid, zoniet dreigt een eigen woning voor wie jong is of een beperkt inkomen heeft bij een droom te blijven.

Mensen centraal zetten bij het nemen van beslissingen. Niet van bovenuit beleid voeren maar met de inwoners. Door inspraak te verlenen, iets wat nu  veel te weinig gebeurt.

Voorbeelden genoeg zoals met het éénrichtingsverkeer van de De Smet de Naeyerlaan, de ontwikkeling van de Lange Thuyn, de positieve reacties vanuit de bevolking rond ons voorstel kinderboerderij wordt totaal genegeerd.


Voor een harmonische en warme samenleving zijn alle mensen belangrijk en even waardig. Dus evenwaardige aandacht voor alle leeftijdsgroepen, validen en andersvaliden, werkenden en werkzoekenden, autochtonen en allochtonen.


Maar ook voor wie ten dienste staat. Ons stadspersoneel moet de nodige ondersteuning krijgen zodat ze de beste mogelijke dienstverlening kunnen bieden aan onze inwoners.

Mensen altijd centraal

Mobiliteit met visie

Een goed dak boven het hoofd, een warme thuis

Régner c'est prévoir of "Goed besturen is vooruitziend zijn"!


Ook een lokaal bestuur moet als een goede huisvader met het belastinggeld omspringen. Daarom moet het op langetermijn werken. Rekening houden met al of niet technologische en andere evoluties binnen de meest uiteenlopende domeinen.


Luisteren naar de diverse experts, adviesraden, en de doelgroepen van de meest uiteenlopende aard. Enkel op die manier kan er een relevante toekomstvisie ontwikkeld worden wat moet leiden tot duurzame projecten.

Ondernemers steunen

Een langetermijnvisie is noodzakelijk

Mail: bouwmeeaan@blankenberge2030.be?subject=Ik wil meebouwen aan Blankenberge2030 en geef hieronder mijn mening